Khoirunnas Anfauhum Linnas

LightBlog

Thursday, January 17, 2019

Bahasa Jawa menunjukkan bahasa yang paling sederhana

*BOSO JOWOLAH YG PALING SIMPLE SAK NDONYO LAN PALING CANGGIH 😁* ini buktinya:

Inggris : wait for a minute
Indo     : tunggu sebentar
Jawa   : ​ *sik​*

Inggris : I don't want it
Indo      : aku tidak mau itu
Jawa    : ​ *'moh​*

Inggris : Flying so fast
Indo     : Terbang sangat cepat
Jawa   : ​ *weerŕr​*

Inggris : What happen?
Indo     : Apa yang terjadi?
Jawa   :  ​ *ngopo ?​*

Inggris : I don't care
Indo     : aku tidak peduli
Jawa   : ​ *Prétt ......​*

Inggris:  I don't believe
Indo:       tak percaya
Jowo:     ​ *mbèl​*

Inggris:  this is for you
Indo:       ini untukmu
Jowo:     ​ *nyoh​*

Inggris:   I don't know
Indo:       saya tidak tahu
Jowo:     ​ *mbuh*  😄

Inggris : unofficial line
Indo : jalur tidak resmi
Jowo : *Mbludus*

Inggris : suddenly woke up
Indo : mendadak bangun
Jowo :  *Nglilir*

Inggris : sleep well
Indo : tidur nyenyak
Jowo :  *Angler**Boso Jowo Pancen Unik dadi Lucu*

__💧Tuku Sithik》 *Nempil*
__✌Nyolong   Sithik》 *Ngutil*
__💶Mbayar Sithik》 *Nyicil*
__📛Pecah Sithik》 *Cuwil*
__🍠Kelong Sithik》 *Gumpil*
__👊Sodaqoh Sithik》 *Cethil*
_ _👅Mangan Sithik》 *Nithil*_
_👉Nyenggol Sithik》 *Njawil*
__Nemplek Sithik》 *Kanthil*
__🏄Nakal Sithik》 *Methakil*
__🏃Anak Paling Cilik》 *Ragil*
__🖖Ora Ganep》 *Ganjil*
__🚶Dinggo Mlaku》 *Sikil*
__😎Lørø Møtø》 *Timbil*
__👃Regeté Irung》 *Upil*
__🕷Melu Terus》 *Nginthil*
__🔂Urun Sithik》 *Andil*
__😲Yèn Kaget》 *Njøndhil*
__🐏Kriting Sithik》 *Kriwil*
__🐀Tikus Cilik》 *Cindhil*
__🐸Kødøk Cilik》 *Precil*
__🐺ßøngsøné Kidang》 *Kancil*
__🐋Gamane Iwak》 *Patil*
__🐵Jenenge ßutø》 *Cakil*
__🐐Telèk Wedus》 *Srinthil*(inthel)
__🐊Anak Kadal》 *Tobil*
__🐮Pipi Tembem 》 *Gembil*
__🎲Watu Cilik》 *Krikil*
__🏑Alat nggoreng》 *Suthil*
__🔫Senjata Api》 *ßedhil*
__🔨Palu Cilik》 *Pethil*
__🍒Wiwét Uwøh》 *Pentil*
__🍀Gødøng Lumbu》 *ßuntil*
__🌼Arané Kembang》 *Kanthil*
__🌰Témpé Kacang》 *ßungkil*
__🍡Jajan Pasar》 *Cenil*
__🍯Wadah Gudeg》 *Kendhil*
__🚲Numpak Pit ra Gaduk》 *Kethøwal Kethawil*
_🙈🙈🙊🙊🙈🙈

*😂 nèk ngguya. .. ngguyu..  déwé arané "KENTHIR..."*�

No comments:

Post a Comment

Salamat Datang Di website saya - Sudahkah kita berbuat baik hari ini? - Terima kasih telah berkunjung ke website qodirsmart, like, follow dan subscribe please!

Popular