Khoirunnas Anfauhum Linnas

LightBlog

Wednesday, April 8, 2020

Jenis-jenis cerita fiksi Tematik 8 kelas 4 SD/MI

*Ringkasan Materi* 

Jenis-jenis cerita fiksi di antaranya sebagai berikut:

1. *Cerita rakyat* 
Jenis cerita rakyat antara lain: cerita, jenaka, mite, fabel, legenda, dan Saga.

a. *cerita jenaka* adalah cerita pendek berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengar.
Contoh: pak Pandir pak Belalang dan Lebai Malang.

b. *Mite* adalah cerita berhubungan dengan kepercayaan suatu benda. peristiwa gaib alam gaib atau yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib, seperti dewa, peri.

*contoh*: Putri Tunjung buih dan putri dari bambu.

c. *Fabel* adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia.
Contoh kancil dengan buaya dan burung bangau.

d. *Legenda* adalah cerita lama mengisahkan riwayat terjadinya suatu, tempat, atau wilayah kejadian alam asal usul suatu benda atau kejadian di suatu tempat atau daerah.
contoh terjadinya gunung Tangkuban perahu dan Malin Kundang

e. *Saga* adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan. 
contoh Calon arang dan lutung kasarung.

2. *Cerpen* adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek cerpen dapat selesai dibaca dalam sekali duduk.
Contoh cerpen cerpen anak pada majalah atau surat kabar.

3. *Novel* adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokoh.
Contoh laskar pelangi karya Andrea Hirata.

No comments:

Post a Comment

Salamat Datang Di website saya - Sudahkah kita berbuat baik hari ini? - Terima kasih telah berkunjung ke website qodirsmart, like, follow dan subscribe please!

Popular