AMANAT APEL HJL LAMONGAN KE-454 - qodirsmart

Illuminating Your Digital Future

Khoirunnas Anfauhum Linnas

LightBlog

Mau bikin website? Kunjungi link berikut!

Banner IDwebhost

Kamis, 25 Mei 2023

AMANAT APEL HJL LAMONGAN KE-454PITUTUR LUHUR BUPATI LAMONGAN

ING UPOCORO DINTEN DUMADOSING KABUPATEN LAMONGAN INGKANG KAPING 454 TAHUN

JUMAT, 26 MEI 2023


ASSALAMU’ALAIKUM WR. WB.

SALAM SEJAHTERA, SYALOM. OM SWASTIATU, NAMO BUDAYA, SALAM KEBAJIKAN. RAHAYU.


INGKANG DHAHAT KINURMATAN: (MENYESUAIKAN PESERTA UPACARA)


PUJI SYUKUR KITO ATURAKEN WONTEN NGARSANIPUN GUSTI ALLAH SWT, DENENOPO ING ENJANG MENIKO KITO SAGET NINDAKAKEN UPOCORO KANTHI KEBAK KHIDMAT SALEBETIPUN PENGETAN DINTEN DUMADINIPUN LAMONGAN INGKANG KAPING KAWAN ATUS SEKET SEKAWAN WARSO KALIH EWU TIGO LIKUR.

 

PANDHEREK UPOCORO INGKANG KULO KURMATI.

KAWAN ATUS SEKET SEKAWAN TAHUN KAPENGKER, RONGGOHADI PIKANTUK PERINTAH SAKING KANJENG SUNAN GIRI SAPERLU NGUBAH SALAH SATUNGGALING PERADABAN INGKANG WONTEN LALADAN KANDURUHAN.

MENOPO INGKANG NDADOSAKEN KANJENG SUNAN GIRI NGANTOS MARINGI AYAHAN UTAWI TUGAS DUMATENG RONGGOHADI ? JALARAN SOSOK RONGGOHADI DIPUN PERCADOS SAGET NGGULOWENTAH: NGRAMUT, NGRUMAT TUWIN NGEMONG. LAN SAMPUN KABUKTEN BILIH WUSANANIPUN RONGGO HADI KASIL NGRUBAH PERADABAN MASYARAKAT DADOS ADHEM, AYEM LAN TENTREM.

 

DENE KASILIPUN KASEBAT NDADOSAKEN DASAR LAN GEGEBENGAN KANJENG SUNAN GIRI, NGANGKAT AMISUDHO RONGGOHADI MINONGKO ADIPATI LAMONGAN KAPISAN KANTHI GELAR TUMENGGUNG SUROJOYO.

SOSOK RONGGOHADI INGKANG WIBOWO, WICAKSONO, TANSAH NGEMONG LAN NGREMENAKEN MANAH RAKYAT, PRAMILO RAKYAT SANGET NRISNANI. RAKYAT TANSAH “LAM-LAMEN” TUMRAP KASAENANIPUN. SAKING RAKETIPUN KALIYAN RAKYAT, RONGGOHADI SANGSOYO DANGU MASYARAKAT NYEBATIPUN MBAH LAMONG.

NAMI LAMONGAN, KANTHI MANGUN PATRAP PEMIMPIN, MBAH LAMONG TANSAH NULADHANI LAN NGEMONG, UGI SOSOK AIRLANGGA, GAJAH MADA LAN JOKO TINGKIR INGKANG DIPUN KENAL KANTHI KEULETAN LAN KAPRAWIRANIPUN. SUNAN DRAJAD LAN SUNAN SENDHANGDHUWUR INGKANG DIPUN KENAL KALIYAN KEARIFAN LAN ROSO WELAS

ASIHIPUN.

 

TOKOH-TOKOH KASEBAT SAMPUN DADOS TONGGAK KEJAYAAN LAMONGAN ING MONGSONIPUN LAN MUGI SAGETO DADOS

LELANDHESANIPUN SPIRITUAL MASYARAKAT

LAMONGAN.

SALAJENGIPUN, BUPATI LAN WAKIL BUPATI

ANGGENIPUN NGEMBAN AMANAH RAKYAT TANSAH MBUDIDOYO AMANGUN MIWAH NULADHO TUMRAP KEJAYAAN LAMONGAN INGKANG ADIL DADOS GEGAYUHAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN KALIH EWU SELIKUR (2021) NGANTOS DUMUGI TAHUN KALIH EWU NEMLIKUR (2026) KANTHI SESANTI “LAMONGAN MEGILAN”.


PANDHEREK UPOCORO INGKANG KULO KURMATI.

ING DINTEN DUMADOSING KABUPATEN LAMONGAN KAPING KAWAN ATUS SEKET SEKAWAN

(454) TAHUN, PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN NETEPAKEN SEMBOYAN “MERAJUT HARMONI UNTUK LAMONGAN MEGILAN”.

 

SEMBOYAN KOLOWAU COCOK SANGET KALIYAN SEJARAH INGKANG SAMPUN KAUKIR MIWAH KATETEPAKEN DENING TOKOH-TOKOH LAMONGAN ANGGENIPUN MANUNGGALAKEN KEBERAGAMAN LAN KAMAJEMUKAN BUDAYA MINONGKO TONGGAK KEJAYAAN LAMONGAN ING MONGSO KAWURI.

DINTEN DUMADOSING LAMONGAN INGKANG KAPING KAWAN ATUS SEKET SEKAWAN INGKANG KITO PENGETI ING ENJANG MENIKO MINONGKO MOMENTUM PENTING KAGEM NGUDOROSO LAN DADOS REFLEKSI KAGEM KITO SEDOYO MURIH SAGETIPUN NGLAJENGAKEN KARYOTOMO PARA PEMIMPIN INGKANG RUMIYIN INGKANG SAMPUN KASEMBADAN NGUKIR SEJARAH LAMONGAN.

WEKDAL SAKMANGKE TITIWANCI MAKARYO SESARENGAN (KOLABORASI), ING JAMAN SAMANGKE PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN UGI, KAGUNGAN KEPINGINAN HAMBUKO RUANG PUBLIK LAN PARING KESEMPATAN UTAWI AKSESIBILITAS

 

INGKANG SAMI TUMRAP SOK SINTENO SUPADOS SAGET MUJUDAKEN PEMBANGUNAN TUMRAP SEDAYANIPUN. “BANGKIT EKONOMINYA, MERATA PEMBANGUNANNYA, HARMONIS WARGANYA”.

JUMANGKAHIPUN KALIH TAHUN PEMERINTAHAN BUPATI YUHRONUR EFENDI LAN WAKIL BUPATI ABDUL ROUF, SAMPUN MUJUDAKEN KESEIMBANGAN ANTAWISIPUN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, KALIYAN PEMBANGUNAN EKONOMI, SUMBER DAYA MANUSIA, LAN PEMBANGUNAN SOSIAL. KANTHI MAKATEN, KINERJA PEMBANGUNAN ING TAHUN KALIH EWU KALIH LIKUR (2022) SANGSOYO INKLUSIF LAN BERDAYA SAING.

BABAGAN KASEBAT DIPUN BUKTEKAKEN KALIYAN, EKONOMI LAMONGAN INGKANG TUWUH NGANTOS LIMO KOMA SEKET ENEM (5,56). ONGKO KEMISKINAN NGALAMI MANDHAP DADOS ROLAS KOMA SEKET TELU PERSEN (12,53%).

 

KAPITUNAN PENDAPATAN MASYARAKAT LAMONGAN SANGSOYO CIYUT KANTHI GINI RASIO NAMUNG NOL KOMA LORO PITU TELU PERSEN (0,273%) (KAGOLONG SAE). KAGEM INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA, ING TAHUN KALIH EWU KALIH LIKUR (2022) KASIL NGANTOS PITUNG PULUH PAPAT KOMA NOL LORO PERSEN (74,02%).

INDEKS KESALEHAN SOSIAL KASIL NGANTOS ONGKO WOLONG PULUH ENEM KOMA PITUNG PULUH PITU (86,77) (KALEBET SAE SANGET).

KANTHI KASIL POSITIF KASEBUT, SAK MENIKO TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT KAGEM PEMERINTAH KASIL NGANTOS WOLONG PULUH TELU KOMA PITUNG PULUH WOLU PERSEN (83,78%) (KAGOLONG SAE SANGET).

WUJUD ASIL SAKING PEMERINTAH PROVINSI MENOPO DENE PEMERINTAH PUSAT MIWAH LEMBAGA SANESIPUN, MONGGO KITO UGEMI MINONGKO TITIK TOLAK DALASAN SPIRIT KAGEM MENJEMPUT ASA KEJAYAAN LAN HAMBRASTO RINTANGAN ING DINTEN DUMADOSING LAMONGAN INGKANG KAPING KAWAN ATUS SEKET SEKAWAN (454) TAHUN.

 

SESARENGAN KALIYAN SANTERIPUN PEMBANGUNAN INFSTRUKTUR, TRANSFORMASI LAN INOVASI INGKANG TERUS TUWUH NGREMBOKO, KULO NGAJAK SEDOYO STAKEHOLDER KAGEM NGRAJUT HARMONI, NGRAWAT KEBERAGAMAN MINONGKO POTENSI NGIRAS PANTES JUMURUNG DOYO KEKIYATAN TUMUJU LAMONGAN INGKANG MEGILAN, LAMONGAN INGKANG LUAR BIASA.

INSYA ALLAH, KANTHI MAKARYO SESARENGAN LAN KAWONTENAN SOSIAL MASYARAKAT INGKANG HARMONIS, KULO PITADOS KEJAYAAN LAMONGAN INGKANG BERKEADILAN BADHE MAUJUD.

SEMBOYAN MEGILAN, INGKANG SALEBETIPUN NGANDUT KARAKTERISTIK MASYARAKAT LAMONGAN INGKANG MANDIRI, ENERGIK, INOVATIF, LOYAL, ADAPTIF LAN SAGETO MARINGI ROSO NYAMAN, KEDAH TERUS KITO TEPANGAKEN DHUMATENG GENERASI MASA DEPAN SUPADOS KIYAT BERDAYA SAING.

 

WUSONO, ATAS NAMI PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN, NGATURAKEN GUNGING PANUWUN KATUR SEDOYO PIHAK INGKANG SAMPUN MAKARYO SESARENGAN KAGEM MANGAYUBAGYO DINTEN DUMADINING LAMONGAN INGKANG KAPING KAWAN ATUS SEKET SEKAWAN (454).

MAKATEN AMANAT INGKANG SAGET KULO ATURAKEN. MATURNUWUN.

DIRGAHAYU LAMONGAN INGKANG KAPING KAWAN ATUS SEKET SEKAWAN (454) TAHUN!

LAMONGAN MEGILAN!WASSALAMUALAIKUM WR.WB.BUPATI LAMONGANDR. H. YUHRONUR EFENDI, MBA


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Salamat Datang Di website saya - Sudahkah kita berbuat baik hari ini? - Terima kasih telah berkunjung ke website qodirsmart, like, follow dan subscribe please!